การเลิกบุหรี่

การสูบบุหรี่ เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างมากต่อร่างกาย เมื่อสูบไปแล้วบุหรี่ก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายผู้สูบได้ ทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ กับร่างกาย ทั้งสามารถทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือจะเป็นโรคที่น่ากลัวอย่างมะเร็ง ก็สามารถเกิดได้ในหลายจุดของร่างกายเลยด้วย แต่การสูบบุหรี่นั้น เมื่อเราเลือกที่จะสูบแล้ว ก็สามารถเลือกที่จะเลิกบุหรี่ได้เช่นกัน การเลิกบุหรี่ไม่ใช่แค่ดีต่อตัวผู้สูบเองเท่านั้น แต่ก็ดีกับผู้คนรอบข้างผู้สูบด้วย เพราะควันที่มาจากบุหรี่ก็สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่รอบคนตัวผู้สูบอีกด้วย ซึ่งการเลิกบุหรี่ก็มีหลายวิธีที่สามารถทำประกอบกันอย่างการหลีกเลี่ยงการกระทำเดิมๆ หากิจกรรมยามว่างทำแทนอย่างการออกกำลังการ อ่านหนังสือ ก็สามารถช่วยได้ หรือการเคี้ยวหมากฝรั่งที่เราได้ยินมากันบ่อยครั้ง หรือเลือกที่ไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์แนะนำก็ได้เช่นกัน เพียงแค่ตั้งใจไม่ว่าจะเลิกยากแค่ไหน ทุกคนก็สามารถทำได้เช่นกัน บทความจากเว็บ www.kardinalstickvip.com