ร้อยไหม คือการยกกระชับใบหน้าของเรา

ร้อยไหม คือการยกกระชับใบหน้าของเราโดยการใช้ไหมดึงให้ผิวหน้าซึ่งดัดแปลงมากจากการใช้ไหมเย็บแผล โดยที่ตัวไหมนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถอ่านเรื่องร้อยไหมได้เพิ่ม คลิกที่นี่ 1.ไหมก้างปลา (Aptos Thread)เป็นการร้อยไหมด้วยวิธีดั่งเดิม ไหมจะมีลักษณ์เป็นซี่ๆ หลังจากทำการร้อยไหมก้างปลามาจะมีอาการบวมนิดหน่อยนะคะ จะเห็นผลถายใน : 1 เดือน อยู่ได้นานถึง : 1 ปี ไหมจะละลายในช่วง : 6-8 เดือน 2. ไหมแบบกรวย (Silhouette Thread)การร้อยไหมแบบกรวยหลังทำจะมีอาการตึงๆ หน่วงๆ นิดหน่อย จะเห็นผลภายใน : 3 เดือน อยู่ได้นานถึง : 3-5 ปีขั้น (ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละคนด้วยนะคะ) ไหมจะละลายในช่วง : 18 เดือน 3. ไหมละลาย(PDO Thread)หลังจากร้อยไหมด้วยไหมละลาย…